Betalningsvillkor

BETALNINGSVILLKOR

 

Anmälan till programmet är bindande och kommer att faktureras enligt gällande betalningsvillkor.

 

Anmälningsavgift samt deltagaravgift är vid anmälan till våra program bindande och betalningsansvar föreligger tills dess att fakturan är till fullo betald.

 

Vid utebliven betalning sänds obetald faktura till Inkasso.

 

Faktura på anmälningsavgiften kommer att sändas till den mailadress du anger i anmälan.

 

Anmälningsavgiften kan inte delas upp och betalas inte tillbaka vid eventuella avhopp.

 

Deltagaravgiften kan delas upp följande:

FIT BY X – 60 DAYS delas upp på 2st betalningar (2st fakturor: 1 per månad)
Första fakturan sänds samma månad som anmälan sker med 10 dagars betalningsvillkor

 

FIT BY X – 90 DAYS delas upp på 3st betalningar (3st fakturor: 1 per månad)
Första fakturan sänds samma månad som anmälan sker med 10 dagars betalningsvillkor

 

FIT BY X – 120 DAYS delas upp på 4st betalningar (4st fakturor: 1 per månad)
Första fakturan sänds samma månad som anmälan sker med 10 dagars betalningsvillkor

 

FIT BY X – 100% ONLINE delas upp på 3st betalningar (3st fakturor: 1 per månad)
Första fakturan sänds samma månad som anmälan sker med 10 dagars betalningsvillkor

 

Betalning skall vara oss tillhanda innan uppstart. Fakturaavgift vid delbetalning tillkommer på 50 kr/faktura. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka (se nedan: Lagen om distansavtal)

 

Vi använder betalning via faktura för samtliga träningsprogram som du även kan använda och uppvisa som bevis för friskvård.

 

VIKTIGT! Vår utskickade faktura genererar inte något extra betalningsbevis med texten kvitto.

 

Skatteverket: Momslagens regler om fakturering
Fakturan har en viktig funktion i momssammanhang. Den är en del av köparens dokumentation för att styrka sin rätt till avdrag eller rätt till återbetalning av ingående moms. Fakturan ger också Skatteverket ett underlag för kontroll av att till exempel skattskyldigheten har uppfyllts. I momslagen framgår vilka uppgifter som krävs för att en handling ska betecknas som en faktura och när lagens faktureringsregler gäller. Det avgörande är inte namnet på handlingen utan att den innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt momslagen. Det saknar alltså betydelse om handlingen exempelvis kallas faktura, kvitto, räkning eller inköpsnota. (information ifrån Skatteverkets hemsida)

 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler – Vi informerar härmed att ångerrätten inte gäller! Säljaren (FIT BY JOEL) informerar dig härmed om att ångerrätten inte gäller ditt köp. Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, är ej berättigade till någon ångerrätt och genererar ingen återbetalning av deltagaravgift eller anmälningsavgift.